ตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนถนอมบุตรจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยทีมแพทย์จากศูนย์สุขภาพทรีออร์ มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ตรวจสุขภาพปอดและความดันโลหิต พร้อมทั้งด้านการมองเห็นทางสายตา นอกจากนี้ มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรและนักเรียนอีกด้วย

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่