วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โรงเรียนถนอมบุตร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่จัดได้แก่การถวายพระพรชัยมงคล การสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล การอ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และการรำถวายพระพรโดยน้องอนุบาลและพี่ประถมศึกษา

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่