กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565

โรงเรียนถนอมบุตร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในกิจกรรมมีการรำถวายพระพร จากนักเรียนชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดจากระดับชั้นต่างๆ โดยอาจารย์สุชาดา ฉัตรทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่