รายงานผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

แผนกอนุบาล   แผนกประถม
อนุบาล 1/1
อนุบาล 1/2
อนุบาล 2/1
อนุบาล 2/2
อนุบาล 3/1
อนุบาล 3/2
  ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

โรงเรียนถนอมบุตร
1/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-374-3999
E-mail: info@thanombutra.com
Thanombutra School
1/1 Ramkhamhaeng Rd. Huamark
Bangkapi Bangkok 10240
Tel: 02-374-3999