วิดีทัศน์ศูนย์อนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณโรงเรียนถนอมบุตร ที่เปิดแสดงในงาน เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย "แรงบันดาลใจและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน"

โรงเรียนถนอมบุตร ขอเชิญผู้สนใจกด LIKE เพื่อติดตามและรับข่าวสารเรียนรู้ ของศูนย์อนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณถนอมบุตร

โรงเรียนถนอมบุตร ขอเชิญท่านผู้ปกครองกด LIKE เพื่อติดตามรับข่าวสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมนักเรียน ผ่าน FaceBook [19/03/57]

เว็บไซต์โรงเรียนถนอมบุตร สามารถเข้าถึงได้ที่ www.thanombutra.com และ www.thanombutra.ac.th