รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่!!!

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่!!!
ระบบ ประกาศผลสอบโรงเรียนถนอมบุตร คลิ๊กที่นี่!!!

โรงเรียนถนอมบุตร ประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการที่โรงเรียน บริเวณด้านหน้าห้องธุรการ
ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนถนอมบุตร ได้ที่ www.thanombutra.com และ www.thanombutra.ac.th ทั้ง 2 โดเมนเนม
โรงเรียนถนอมบุตรรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบโอเน็ต หรือผลการทดสอบระดับชาติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชมภาพข่าว...
โรงเรียนถนอมบุตรรับเกียรติบัตรจากนายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เนื่องจากโรงเรียนได้รับการประเมินจากต้นสังกัดอยู่ในระดับดีและดีมาก ชมภาพข่าว..
คณะญี่ปุ่นจากบริษัทโอสถสภาฯ เยี่ยมชมโรงเรียน ชมระเบียบวินัยของนักเรียน การทานอาหาร และคณะผู้เยี่ยมชมได้กล่าวกับท่านรองผู้อำนวยการว่า นักเรียนของเรามีระเบียบวินัยดีมาก ทานอาหารไม่เสียงดัง เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก ชมภาพข่าว...