การประกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักว่านักเรียนทุกคน จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และสามารถได้รับค่าชดเชย จากการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดทำการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคนทุกปี
ห้องพยาบาล
ทางโรงเรียนมีห้องพยาบาล สำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย โดยมีครูเวรคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา หากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วย ทางโรงเรียนมีรถโรงเรียนไปส่งยังโรงพยาบาลได้ทันที
ร้านค้าสวัสดิการ
เป็นร้านค้าขายขนม ผลไม้ และเครื่องดื่ม สะอาดปลอดภัย ราคาย่อมเยา
โรงอาหาร
โรงอาหารสำหรับนักเรียน ทางโรงเรียนจะจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนรับประทาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยที่แตกต่างกันของนักเรียน
สระว่ายน้ำ
ทางโรงเรียนมีสระว่ายน้ำในร่ม สำหรับใช้ในการเรียนการสอนว่ายน้ำ เพื่อสร้างเสริมการออกกำลังกาย ฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้อง และ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้อีกด้วย
สนามกีฬา
ทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่ไว้ 2 ส่วน ได้แก่ สนามบาสเกตบอล ที่เป็นพื้นปูนซีเมนต์ อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร 3 และ สนามฟุตบอล
สนามเด็กเล่น
ในส่วนของนักเรียนอนุบาล ทางโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และ เสริมสร้างการออกกำลังกายที่สมบูรณ์ตามวัย โดยมีคุณครูคอยเอาใจใส่ดูแลตลอดเวลา
 

โรงเรียนถนอมบุตร
1/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-3999

E-mail:
info@thanombutra.ac.th

 

Copyright © 2013 Thanombutra School. All Rights Reserved.