ระเบียบการโรงเรียนถนอมบุตร (แผนกประถม)

1. การรับนักเรียน
  1.1 รับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไป-กลับทั้งหญิงและชาย อายุ 6 ปีขึ้นไป
1.2 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะรับผู้มีอายุ 6 ปี และจบชั้นอนุบาล 3 มาแล้ว ต้องสอบคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ (ยกเว้นผู้จบอนุบาล 3 ที่โรงเรียนและได้แจ้งความจำนงว่าเรียนต่อ ป.1)
2. การรับสมัครและคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1
  2.1 เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นอนุบาล 3 จบอนุบาล 3 รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป และ รูปผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2.2 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี ยกเว้นวันเสาร์ และ อาทิตย์
2.3 การสอบคัดเลือก ทดสอบในวันสมัคร ซื้อหนังสือ (ทางโรงเรียนจะกำหนดให้ภายหลัง) วิชาที่ทดสอบมี 4 วิชา คือ ภาษาไทย ความพร้อมทางการเรียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2.4 การมอบตัว ผู้ปกครองต้องมามอบตัวนักเรียนพร้อมเอกสาร "สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนว่าจบอนุบาล 3" มาด้วย
3. การรับสมัครเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 2
  รับผู้จบชั้นประถมปีที่ 1 หลักฐานที่ต้องนำมา สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร และเอกสารที่แสดงว่าจบชั้นประถมปีที่1 จากโรงเรียนเดิม (ป.01 ใบแจ้งย้าย สมุดบันทึกสุขภาพ)
4.อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ชั้นประถมปีที่ 1-6) *สอบถามได้ที่โรงเรียน*
6. การเรียนการสอน
  6.1 สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ใช้ระบบการเรียนแบบเซนต์ คอนแวนต์
6.2 เรียน 8.30น.-15.30น. จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ รวมทั้งวันหยุดประจำภาคด้วย
6.3 ภาคเรียนแบ่งเป็น 2 ภาค
ภาคต้น ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคปลาย ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
7. การแต่งกาย
 

ชาย เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาว กางเกงขาสั้นสีน้ำทะเล ถุงเท้าขาว รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังสีดำผูกเชือก
หญิง เสื้อแขนสั้นคอบัวแหลม เอวปล่อย ผูกโบว์สีแดงที่คอ กระโปรงสีแดงจีบรอบตัว ถุงเท้าขาว รองเท้าหนังสีดำ

*หมายเหตุ ชายและหญิงปักตัวอักษรย่อ ถ.บ. และ เลขประจำตัวด้านขวามือด้วยไหมสีแดง

8. ชุดพละ
 

ชาย เสื้อยืดสปอร์ตสีแดง กางเกงวอร์มสีกรมท่าตีเกล็ดแดง
หญิง เสื้อยืดสปอร์ตสีแดง กางเกงวอร์มสีกรมท่าตีเกล็ดแดง
รองเท้าผ้าใบสีขาวผูกเชือก (ชายและหญิงเหมือนกัน)

*หมายเหตุ ชุดพละมีจำหน่ายที่โรงเรียน

9. การรับ-ส่ง ผู้ปกครองมารับ-ส่งเอง หากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการรถรับ-ส่งให้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน หรือ โทร 02-374-3999, 02-374-9711-2, 377-3015 ตามวันและเวลาราชการ

*ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนดนตรี ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ จินตคณิต