ระเบียบการโรงเรียนถนอมบุตร (แผนกอนุบาล)

1. การรับนักเรียน
  1.1 รับชั้นอนุบาล 1-3 ไป-กลับทั้งหญิงและชาย อายุ 3 ปี - 6ปีครึ่ง
1.2 การฝากเข้าเรียนต้องมีผู้ปกครองมาฝากด้วยตนเอง พร้อมนำใบสูติบัตร และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
1.3 รูปถ่ายเด็กและผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว เด็ก 2 ใบ และ ผู้ปกครอง 2 ใบ ไว้สำหรับทำบัตรนักเรียน
2. อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ชั้นอนุบาล 1-3) *สอบถามได้ที่โรงเรียน*
3. การเรียนการสอน
  3.1 สอนตามหลักสูตรอนุบาล 1-3 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเน้นพิเศษในแบบสาธิตและคอนแวนต์
3.2 เรียน 8.30น.-15.30น. จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ รวมทั้งวันหยุดประจำภาคด้วย
3.3 ภาคเรียนแบ่งเป็น 2 ภาค
ภาคต้น ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 10 ตุลาคม
ภาคปลาย ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม
4. การแต่งกาย
 

ชาย เสื้อขาวคอบัวแหลม แขนปล่อย กางเกงขาสั้นสีแดง ถุงเท้าขาว รองเท้าดำ ชุดนอนสีฟ้า
หญิง เสื้อขาวคอบัวแหลม แขนปล่อย กระโปรงสีแดงจีบรอบ ถุงเท้าขาว รองเท้าดำ ชุดนอนสีชมพู

* หมายเหตุ ชุดนักเรียนและชุดนอนผู้ปกครองต้องจัดหาเอง
5. การรับ-ส่ง ผู้ปกครองมารับ-ส่งเอง หากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการรถรับ-ส่งให้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน หรือ โทร 02-374-3999, 02-374-9711-2, 377-3015 ตามวันและเวลาราชการ

*ชั้นอนุบาล 1-3 เรียนดนตรี ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์